Podmínky reklamace

Podmínky reklamace:

 • případná reklamace musí být uplatněna u firmy, u které byla obuv zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady
 • k reklamaci je nutné předkládat pouze obuv vyčištěnou a zbavenou všech nečistot a pachů
 • kupující je povinen prokázat, žejeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, nejlépe prodejním dokladem, záručním listem nebo jiným věrohodným způsobem
 • reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována záavada reklamované obuvi
 • po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká

Záruka se vztahuje na:

výrobní a materiálové chyby nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytují v průběhu záruční doby, a to při dodržení podmínek účelovosti, doporučeného způsobu ošetřování a údržby. Chyba výroby či technologického postupu se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi. Uplynutím záruční doby právo reklamace zaniká. Záruční dobu není možné zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po které při správném používání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu používání vydržet. Chybou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezené, nebo znemožněné jeho další používání.


Záruka se nevztahuje na:

 • změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování
 • veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním /viz zákon č.136/2002SB., §619. odst.2/, nesprávného užívání a neodborného zásahu
 • mechanicky poškozenou obuv a její části
 • opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití
 • obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi
 • pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi
 • na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň

Upozornění:

 • Obuv označená Sympatex, Goretex, Weathertex, duotex, Fashiontex apod. je zásadním způsobem odolná proti pronikání vlhkosti.
 • Obuv s označením Shock absorbing, má speciální podpatek tlumící nárazy na páteř při došlapu.
 • U této obuvi výměnou plátku patníku schopnost tlumit nárazy zaniká.